VESZÉLYES ÁRUK - Keriorg Kft

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

         VESZÉLYES ÁRUK NEMZETKÖZI KÜZÚTI                         SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI MEGÁLLAPODÁS ÉS BELFÖLDI
ALKALMAZÁSÁRÓL (ADR) 2019/41 CD LEMEZEN


című kiadványunk.
A kiadvány a Kiadó munkatársai állították össze.
A kézkönyvet ajánljuk: belföldi és nemzetközi közúti áruszállítást, szállítmányozást végző cégeknek, vállalkozóknak és fuvarozásai és szállítmányozási ügyintézőknek, gazdasági vezetőknek, hatóságoknak, oktatási intézményeknek, exportőröknek, importőröknek, jogtanácsosoknak és ügyvédeknek.
A kiadványban bemutatott ismeretanyag teljes körűen és naprakészen mutatja be  valamennyi kapcsolódó rendelkezést. Az ismeretanyag elsajátításával a közúti közlekedés biztonsága nagymértékben fokozható.
A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás és belföldi alkalmazásáról című jógi szakmai kézikönyve 2019/41. számú elektronikus kiadvány az Ön könyvtárából sem hiányozhat.
A 2019/41. számú CD bővítés és hatályosítás naprakészen tartalmazza az (ADR) ismeretéhez és alkalmazásához  szükséges valamennyi hatályos joganyagot. A kézirat lezárva: 2019.01.01-jén.

Új hatályos (ADR) jogszabály ismertetése.

Az új hatályos ADR  a 2009. évi LVIII. Törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. Módosítja: 2010. évi CLXXII. tv. Hatályos: 2010. 12. 31
Egyidejűleg hatályát veszti a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet módosításáról, valamint az ADR „A” és „B” Melléklete 2007. évi módosításainak és kiegészítésének kihirdetéséről szóló 2007. évi CXX. törvény.
A hatályos  38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról Hatályos: 2009. 08. 15.
Ismertetve  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK IRÁNYELVE a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról.

A 2011. évi LXXIX. Törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. Ez a törvény 2011. július 1-jén lép hatályba
2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A" és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
Módosítja: 2016. évi CIV. tv. Hatályos: 2017. 01. 01

NFM közlemény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének módosulásáról 2017.január 01-jén lép hatályba

A 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról. Módosítja: 52/2015. (IX. 18.) NFM r. Hatályos: 2015. 09. 26.
E rendelet 1. melléklete a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIX. törvény 3. §-ának megfelelően, annak 2. melléklete (a továbbiakban: ADR Szabályzat) előírásainak kiegészítését tartalmazza a veszélyes áruk közúti járművel végzett belföldi szállítására vonatkozóan.

Az ADR-hez való csatlakozásunkkal az abban foglalt előírások a magyarországi fuvaroztatókra és fuvarozókra is kötelező. A szabályok megismerése és pontos alkalmazása alapvetően fontos élet- és környezetvédelmi (súlyosabb esetekben katasztrófa elhárítás) szempont. A belföldi áruszállítás mennyiségéből a szállításban résztvevő járműpark mintegy 10% részesedéssel bír a veszélyes anyagok, áruk szállításában.

A szabályok alkalmazása csak úgy lehetséges, ha az a lehető legszélesebb körben ismertté válik. Így az új ismeretanyagot a nagy terjedelemre való tekintettel elektronikus könyvben CD-én jelentetjük meg. Oktatási, továbbképzési anyagként is felhasználható a termelők, fuvarozók, szállítmányozók és az ebben a körben résztvevők teljes köre részére.

Az ADR alkalmazása szerkezete, összetettsége és szerteágazó szabályozási területei miatt jelentős nehézségeket okoz.
Az ADR részletes ismertetésén túl, használatát egy részletes útmutató segíti annak érdekében, hogy az alkalmazók minél könnyebben és tévedésmentesen (a tévedésnek és tájékozatlanságnak az áruk veszélyessége miatt súlyos következményei lehetnek) eligazodjanak benne.

Az ADR mellékleteinek főbb tartalmi részei és a fejezetek rövid ismertetése: Az ADR „A” melléklete: Általános előírások és a veszélyes anyagokra és tárgyakra vonatkozó előírásokat ismerteti, amely 1-7 részből áll.
Az ADR „B” melléklete: A szállítóeszközökre és a szállításra vonatkozó előírásokat ismerteti és 8-9 részből áll. (A jármű személyzetére, felszerelésére, üzemeltetésére és az okmányokra vonatkozó követelmények. A járművek szerkezetére és jóváhagyására vonatkozó követelmények.

CD lemez ára 21.000,- Ft + 27% áfa (Jelzőszáma: 2019-003) Elektronikus könyv formátumban 2600 oldal szakanyag.
Az elektronikus kiadvány adatbázisának aktualizálásáról a Kiadó gondoskodik
hatályosítás díjának felszámítása mellett, így Ön automatikusan hozzájut a legfrissebb információkhoz.

CD hatályosítás ára:12.900,- Ft +27%  áfa hatályosításomként.

 
 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz